• اظهارات #احمد_جنتی در دیدار با #هاشمی در ۱۷ مرداد ۱۳۷۷ نشان می‌دهد که انتخاب #خاتمی در خرداد ۷۶ جریان افراطی را به این نتیجه رساند که نتیجه نسبت به مشارکت بالا در انتخابات اولویت دارد.
    جنتی:نیازی به تبلیغ زیادوحضور مردم در پای صندوق‌های رای نیست،کاش در انتخابات ۲خرداد ۷۶ نشده بود