• حرکت شجاعانهٔ علی لندی عزیز و نائل شدن به مقام شهادت این نوجوان غیور ، بار دیگر به ما نشان داد که ایران سربلند همچون زمان دفاع مقدس، جوانان و نوجوانان بزرگی دارد که دنیا فقط در فیلم‌های هالیودی به خود دیده است.
    به احترام #شهید_علی_لندی تمام قد ایستاده و سرتعظیم فرود می‌آورم.