• علی پیرحسین‌ لو   1alpr@

    1400/07/02 ساعت 21:57

    صدای آشنای روزهای جنگ هم قربانی کرونا شد. محمود (ارسلان) کریمی که طنین گفتارش برای ما بچه‌های آن دوران خاطره‌انگیز بود و معنای حماسه داشت. این مارش و صدا که از رادیو پخش می‌شد، به معنی پیروزی بود و خوشحالی و امید … خیلی گذشت تا فهمیدیم جنگ با ما و ایران ما چه کرد.