• امیر پروسنان   parvasnan@

    1400/07/02 ساعت 14:30

    اگر این به معنی خدمات الکترونیک #تامین_اجتماعی است، درش را تخته کنید بهتر است. من فقط یک ماه و دو روز تاخیر در پرداخت حق بیمه داشتم و هنوز زنده‌ام! متاسفم برای خدمات الکترونیک سازمان تامین اجتماعی