• علی پیرحسین‌ لو   1alpr@

    1400/07/02 ساعت 22:57

    خبر تکذیب شد. خدا رو شکر زنده‌اند.
    خبرآنلاین و همشهری زده بودند؛ ایران و فارس تکذیب کردند.