• سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/07/01 ساعت 15:08

  در ۲۴ ساعت منتهی به اول مهر ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۹۳ نفر
  بستری جدید: ۸۳ نفر
  ترخیص: ۹۶ نفر
  فوتی: ۱۰ نفر
  بیماران بستری: ۶۱۵ نفر
  بیمار بدحال: ۱۹۹ نفر
  تست روزانه: ۱۰۵۶ مورد
  تست‌های مثبت: ۲۶۳ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۶۶۴۲۲۹ دوز
  #COVID۱۹