• امیر مسروری   masrouriamir@

    1400/07/01 ساعت 11:40

    اینان که ادعا دارند چرا یک دختر با یک ضایعات چی ازدواج نمیکند! حاضرند با دختر یک ضایعات چی ازدواج کنند؟
    این استاندارد دوگانه را نمی‌فهمم!