• سارا هوشمندی   sarahoushmandi@

    1400/07/01 ساعت 14:01

    چند تا پسر حزب‌اللهی و حاج‌آقازاده میشناسین که حاضر باشن برن با دخترایی که به اندازه کافی زیبا و خوش‌اندام نیستن ازدواج کنن؟ دخترای نجیبی که موقعیت اجتماعی یا تحصیلی مناسب ندارن، جهیزیه ندارن یا مثلا شغل پدرشون ضایعاتی‌ه؟