• مریم محمد خانی   Maryamim1@

    1400/07/01 ساعت 20:46

    اول با خیال اینکه کتاب کودکه برش داشتم، بعد که ورق زدم به نظرم رسید کتاب همه‌سالانه. زبان ترجمه‌ش کودکانه نیست، اما کودکان و نوجوانانی که با موسیقی آشنایی دارن یا ساز می‌زنن حتما از ورق زدن این کتاب لذت می‌برن.
    کتاب تاریخ موسیقی رو آسیم و فرهنگ نشر نو منتشر کردن.