• آیت‌الله میرباقری   mirbaqeri_ir@

    1400/07/01 ساعت 09:35

    ما جاماندگان باید این جاماندگی از زیارت اربعین را فریاد بزنیم تا جزو زائران اربعین قرار بگیریم.