• دو سال پیش یک کارگاه آموزشی رزومه نویسی و مصاحبه استخدامی برای دانشجویان سال آخر دانشگاه‌های ملی به میزبانی دانشگاه علم و صنعت برگزار کردم. اونجا بهم ثابت شد که واقعا ما در طول ۱۶ سال تحصیل، مهارت‌های مهم برای ورود به بازار کار را آموزش نمی‌دهیم.

    #رزومه_نویسی
    #استخدام