• ناگهان در ناگهانی از گل و لبخند
  باز می‌گردند
  بچه‌های «آه مادر کاش وقت نامه خواندن بود»
  بچه‌های «همسرم بدرود»
  بچه‌های « کاش بودی، کاش می‌دیدی»
  بچه‌های «تا قیامت برنمی‌گردیم» …

  #علی_رضا_قزوه