• همزمانی بررسی مصوبه عجیب مجلس موسوم به «تقویت امنیت غذایی کشور»، با فراخوان عضو محترم حقوقدان شورا، @tahan_nazif و دعوت به حضور در رقابت «شبیه‌سازی شورای نگهبان»، فرصت خوبی است که از ایشان متقابلا بخواهیم در رقابت «شبیه‌سازی جامعه» شرکت کنند و این مصوبه مخرب را بازگردانند/۹