• قربانعلی قائمی   alii_qaemi@

    1400/07/01 ساعت 22:33

    متاسفانه در همین به‌ظاهر بررسی‌ها! به اشتباه محاسباتی ۱۰۰٪ بسنده نمی‌کند و بلافاصله؛ ۱۰٪ را با اعلام تعداد ۳ حکم از ۶۰ حکم، به مسخره می‌گیرد، در حالی‌که ۳ حکم از ۶۰ حکم فقط ۵٪ احکام است.