• آیت‌الله میرباقری   mirbaqeri_ir@

    1400/06/31 ساعت 16:15

    اربعین، محور انسجام داخلی «جبهه‌ی مقاومت» بر محور «محبت و کرامت» است.
    دشمنان و منافقین برای برهم زدن اربعین، به نبأ فاسق، تنابز بالالقاب، سوء‌ظن، اختلافات قومی و نژادی و زبانی، و … دامن می‌زنند.