• مهدی قاسمی   MHGhasemi@

    1400/06/31 ساعت 12:40

    به واسطه‌ی شغلم سه دولت قبلی را از نزدیک دیده‌ام؛ یکی از بزرگترین اشتباهاتشان نبود نیروی متخصص در روابط عمومی بود که البته تیم روحانی بدترین بود.
    گویا در این دولت هم تلاشی برای تصحیح این اشتباه نشده است.
    این بخش دقیقا پاشنه آشیل بود که خسر الدنیا و الآخره شد.