• بازگشت به حال و هوای #دفاع_مقدس تنها عقب‌گردی است که از آن ضرر نخواهیم کرد! امروز در جبهه خدمت رسانی،خط مقدم ما مسکن و معیشت است و هرچقدر تخریب‌ها و کارشکنی‌ها بیشتر باشد یعنی راه را درست‌تر رفته‌ایم. همانطور که در جنگ هرچقدر به هدف نزدیک‌تر می‌شدیم شدت آتش دشمن هم بیشتر می‌شد!