• سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/06/31 ساعت 15:23

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۸۴ نفر
  بستری جدید: ۷۶ نفر
  ترخیص: ۱۱۰ نفر
  فوتی: ۱۱ نفر
  بیماران بستری: ۶۳۸ نفر
  بیمار بدحال: ۲۰۸ نفر
  تست روزانه: ۱۰۲۲ مورد
  تست‌های مثبت: ۲۷۹ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۶۵۳۱۵۴ دوز
  #COVID۱۹