• سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

    1400/06/31 ساعت 11:08

    میانگین واکسیناسیون افراد بالای ۶۰ سال در کشور، ۸۸ درصد است؛ در حالی که میانگین واکسیناسیون این گروه سنی در #قم کمتر از ۷۰ درصد است.
    لطفا بابا بزرگ مامان بزرگ‌ها رو بیارید واکسن بزنند.
    #COVID۱۹