• علی پیرحسین‌ لو   1alpr@

    1400/06/31 ساعت 21:11

    همین امشب که شروع پاییز را به هم تبریک می‌گوییم، شمارش معکوس برای شرایط هشدار #آلودگی_هوا آغاز شده است. امسال استفاده از خودروی شخصی به خاطر #کرونا بیشتر شده، مصرف گاز و برق مهار نشده و دولت دنبال سوزاندن #مازوت در نیروگاه‌ها و صنایع است. متأسفم که بگویم روزهای تاریکی در پیش است.