• امیرحسین ثابتی   sabeti_twt@

    1400/06/30 ساعت 11:24

    برای تزریق واکسن یکی از بستگانم به چند پایگاه مختلف مراجعه کردم. هیچکدام برکت نداشتند. نهایتا در پایگاه شهید مجد شهرک محلاتی تعداد کمی واکسن برکت موجود بود.
    اما خیلی‌ها میگویند مشکل اصلی در استانهاست که واکسن برکت تقریبا پیدا نمیشود، حتی برای کسانی که دوز دوم را باید برکت بزنند!