• دفتر هیئت دولت   cabinetofficeir@

    1400/06/30 ساعت 08:30

    وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور رفع چالش‌های موجود در حوزه شرکت‌های بخش عمومی و با هدف استقرار نظام بنگاه داری نوین در بخش عمومی و دولتی، پیشنهاد «لایحه نظام شرکت داری در بخش عمومی» را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به دولت ارایه کرده است.