• وضعیت منطقه، امروز به شکلیه که اگر تک تک کشورها و بازیکنان سیاسی و تاریخ هرکدوم از پیوندهای این وقایع‌رو ندونی، اظهار نظر کردن درباره وقایع جزءیش ناممکنه و جز حرافی نیست.
    برای فهمش باید از قید «اخبار» رها بشی، عقب بکشی و از بالا و در کنار هم، با اطلاع از سه فاکتور بالا بخونیش.