• نقله که پرسپولیس توی لیگ آسیا بازی داشت. به پروین گفتن مربی حریف یه نفر رو فرستاده لای تماشاچی‌ها تا مخفیانه تیم و تاکتیک شما رو آنالیز کنه.

    علی پروین هم گفته: زکی! من خودم نمی‌تونم تیمم رو آنالیز کنم. خودم نمی‌دونم چیکاره‌ام. این یارو میخواد بفهمه!

    #پرسپولبس
    #علی_پروین