• آرمین منتظری   Arminm@

    1400/06/30 ساعت 19:50

    انقدر در انبان روس‌ها ندمید که صدایی از آن بلند نخواهد شد. کاری نکنید که روس‌ها هم به طریق دیگری در مقابل شما بایستند و معامله پشت پرده‌ای بکنند که شما بازنده‌اش هستید. روسیه هم در نهایت پیشرفت هسته‌ای ایران را اگر از حدودی فراتر رود، برنخواهد تافت.