• عزیزاله زرگران   Zargaraan@

    1400/06/30 ساعت 16:30

    مفهومی هست به نام Front of pack labelling. نه معادلش را داریم در فارسی و نه اعتقادی به آن