• سید مهدی حسینی   Mahdi_2325@

  1400/06/30 ساعت 15:49

  در ۲۴ ساعت منتهی به ۳۰ شهریور ماه ۱۴۰۰ در #قم
  پذیرش بیمار با علائم #کرونا: ۱۱۵ نفر
  بستری جدید: ۹۹ نفر
  ترخیص: ۱۱۷ نفر
  فوتی: ۹ نفر
  بیماران بستری: ۶۸۳ نفر
  بیمار بدحال: ۲۰۶ نفر
  تست روزانه: ۱۳۶۴ مورد
  تست‌های مثبت: ۳۰۹ مورد
  مجموع واکسن تزریق شده: ۶۴۱۶۸۱ دوز
  #COVID۱۹