• دفتر هیئت دولت   cabinetofficeir@

    1400/06/30 ساعت 09:55

    وزارت کشور درخواست مجوز تغییر بهره برداری از تعداد (۶) واحد از آپارتمان‌های متعلق به سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور به این وزارتخانه را جهت سیر مراحل بررسی و تصویب به دولت ارایه کرده است.