• کاخ موزه نیاوران   niavaran_mu@

    1400/06/30 ساعت 14:25

    در میان گنجینه ارزشمند کاخ‌موزه اختصاصی، دو مدال با مفهوم صلح به چشم می‌خورد.روی یکی از مدال‌ها نقشی برجسته از یک انسان با چکشی در دست دیده می‌شود درحالیکه با ضربه شمشیرهایی را به گاوآهن تبدیل می‌کند و روی دیگری،تصویری از شیر و گوسفند در کنار یکدیگر حکاکی شده‌است.
    #روز_جهانی_صلح