• یکسری ادکلن عربی هست که عموما در فرانسه یا ایتالیا تولید می‌شه با اسم برندای عربی. طیف رایحه‌های متفاوتی داره. یک طیفش، تشکیل شده از رایحه عود و چوب و قهوه و هل و حتی کانالیس‌ه. نوع رایحه‌اش خیلی متفاوت از ادکلن‌های عرف بازاره و واقعا خوش‌عطره.
    امشب یکیش‌رو بو کشیدم و مدهوشم.