• امروز در جلسه کمیته تخصصی #هیات_مقررات_زدایی، تصمیمات خوبی از جمله نمونه برداری واحد، پاسخ به استعلامات گمرک حداکثر در ۷ روز، ترخیص از #گمرک حداکثر در یک روز و … برای تسهیل ترخیص ۶ قلم #کالای_اساسی از گمرکات اتخاذ شد که ان شاءالله پس از تصویب در صحن هیات، لازم الاجرا خواهد شد.