• قربانعلی قائمی   alii_qaemi@

    1400/06/29 ساعت 23:50

    وقتی این‌گونه از «اصول و ریشه‌های انقلاب‌اسلامی»، مانندشعار «نه‌شرقی و نه‌غربی، جمهوری‌اسلامی» عبور می‌شود، بایستی هر لحظه منتظر ایجاد تغییر و تحول در ساختار سیاسی کشور بود!