• میثم بهرامی   meysam_bahrami@

    1400/06/29 ساعت 12:57

    باورکردنی نیست. رییس اورژانس کشور گفته اورژانس، روزانه ۲ الی ۴ هزار مزاحم تلفنی داره!