• دفتر یونیسف در ایران   UNICEF_IRAN@

    1400/06/29 ساعت 17:20

    مجموعه‌ دوره‌های آموزشی حوزه مشاوره، حمایت و مراقبت روانشناختی برای مشاوران و مددکاران اجتماعی با هدف کمک به دختران نوجوان آسیب‌پذیر برگزار می‌شود - به عنوان بخشی از برنامه مشترک بین یونیسف و ستاد مبارزه با مواد مخدر و با حمایت مالی
    @EU_Partnerships