• محمد علی ابطحی   abtahi_m@

    1400/06/29 ساعت 11:10

    در مورد اخبار طالبان هم توصیه میکنم دیگه نگیم عه!
    از این به بعد همش عه خواهد بود.
    وعده هاشان مثل همه جا مال قبل سوار شدن بر مردم‌بود.