• مهمترین بخش توریسم‌زیارتی چه در کشور ایران و چه در عراق دچار بحران جدی شده. حتی از نگاه ارزآوری و اقتصادی هم اگر بهش نگاه بشه، این موضوع صدمه کوچکی نیست.
    راه حل این بحران چیه؟
    همه گمانه‌زنی‌هاشون رو می‌گن اما واقعیت موضوع چیه که این بحران بوجود آمده و سه ساله که حل نشده؟