• شهرام اجتهادی   ShahramEjtehadi@

  1400/06/29 ساعت 09:39

  مجتبی یکی از باسوادهای نسل ما محسوب می‌شود.
  کمتر کسی را دیدم که مانند مجتبی اشراف به تاریخچه جریانات و افراد سیاسی داشته باشد.
  متاسفانه مجتبی در جایی که باید می‌بود، نیست.
  حیف از این همه توانمندی و سواد.
  #مجتبی_حسینی