• رئیس دانشگاه تهران در نامه اى به رییس قوه قضاییه خواستار آزادی کسری نوری دانشجوی زندانی این دانشگاه همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید شد./ایسنا