• امیرحسین ثابتی   sabeti_twt@

    1400/06/29 ساعت 12:03

    تحلیل کارشناسی این تصویر با شما:)
    ولی یکی را که خیلی دوست داشتم در این دایره‌ها باشه، نیست :(