• آیت‌الله میرباقری   mirbaqeri_ir@

    1400/06/29 ساعت 13:41

    اربعین، تفرقی را که قرن‌هاست دشمنان در آن می‌دمند، به هم می‌زند و تجمع قلوب بر حول امام ایجاد می‌کند.