• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

    1400/06/29 ساعت 07:26

    اگر چند ماه پیش واکسن وارد می‌شد، جان این همه آدم از دست نمی‌رفت و روان جمعی ما آزرده نمی‌شد، اما الان کمی هم نگران شدم که نکند، حالا که کمبود واکسن و خبرهای پیرامونش نگرانی تولید نمی‌کند، عطش اولیه‌ی مردم برای واکسن زدن فروکش کرده باشد و بخشی از مردم #واکسن نزنند.