• علی اصغر سیدآبادی   aliseidabadi@

    1400/06/29 ساعت 07:25

    دیروز حوالی ساعت۱۱ رفتم «باغ‌ پرندگان»، صف واکسن خیلی خلوت بود، اما چون دز اول را غرب تهران زده بودم، نزدند. امروز قبل از ۷ صبح رفتم دژبان ارتش در خیابان فاطمی. ساعت شروع را زده بود: ۷:۳۰، اما هیچ صفی نبود و در سه-چهار دقیقه کارم تمام شد. برخورد و نظمشان هم عالی بود.