• دفتر هیئت دولت   cabinetofficeir@

    1400/06/29 ساعت 09:03

    معاون اول رئیس جمهور تصویب نامه تنقیحی درخصوص صنایع کوچک و شهرک‌ها و نواحی صنعتی را ابلاغ کرد.