• گفت فلان جا،اختیار صدور مجوزش رو داده دست فلان تشکل.
  اون تشکل هم گفته شرط اینکه بهتون مجوز بدم اینه که عضو من بشید
  حق عضویتم هم ۴۵ میلیون تومنه!
  خب عموجان!
  کیلوییه؟
  متریه؟
  چه جوری حساب کردی شد ۴۵ تومن؟
  پ.ن: داریم بررسی می‌کنیم. اگه صحت داشته باشه، حتما درستش می‌کنیم