• عباس رضایی ثمرین   AbbasRezaeiS@

    1400/06/28 ساعت 21:33

    به لطف خدا، برادرم بعد از حدود چهل روز، امروز از بیمارستان ترخیص شد. ممنون و مدیون همه دوستانی هستم که این مدت برای شفای بیمار ما دعا کردند و احوالپرس بودند. ان‌شاالله تک تک مریض‌های کرونایی بهبود پیدا کنند و با واکسیناسیون گسترده کار هیچ بنی‌بشری به تخت بیمارستان و آی‌سی‌یو نکشه