• #بورس چقدر به #بانک بدهکار است؟

    منفی‌‌های اخیر بورس به دلیل تسویه اعتبار کارگزاری هاست؟

    دبیر کل کانون #کارگزاران: تسهیلات ۲۱ هزار میلیارد تومانی رقمی نیست که بخواهد بازار را متلاطم کند
    http://bourse۲۴.ir/news/۲۲۵۴۲۹