• وضعیت این روزهای ایران و افغانستان اینجوریه که انگار خبرهای بد و ناراحت کننده هر کدومشون کم میشه باتری به باتری می‌کنن.

    #افغان
    #افغانستان