• عزیزاله زرگران   Zargaraan@

    1400/06/28 ساعت 00:28

    می‌دانستید فرمولاسیون طعم دهنده‌ها بسیار تخصصی است؟
    می دانستید سیر به اشکال مختلفی در طعم دهنده‌ها استفاده می‌شود؟
    می دانستید چه استانداردها و نظارت هایی در تولید مواد اولیه صنعت غذا وجود دارد؟
    می دانستید اگر مستنداتی از تخلف دارید بهتر است به سازمان‌های ذیربط مراجعه کنید؟