• سعید صدرائیان   saeed_sadraeian@

    1400/06/28 ساعت 22:07

    یک گروه سه نفره داشتیم، یکی‌مون بی هیچ توضیح و دلیل خاصی (البته که در شرایط روحی مناسبی نبود و درکش می‌کنم) گروه رو ترک کرد.
    تا الان نه اون توضیحی داده، نه من پرسیدم.
    خیلی وقت‌ها پایان دوستی‌ها این شکلیه!