• سعید ساداتی   saied_sadati@

    1400/06/28 ساعت 12:55

    الحمدالله تو این مدتی که دولت رئیسی روی کار اومده، دولت روحانی خیلی خوب داره کار می‌کنه!

    علی برکت‌الله